Naše země nevzkvétá – ale snadno by mohla!

5. 02. 2013 11:32:07
Hodně škody našemu státu, tedy nám všem, způsobuje v poslední době stále širší vykrádání duševního vlastnictví, různé nekalé podnikání, parazitování jedněch podnikatelů na práci druhých. Jde samozřejmě i o škodu, kterou utrpí samotný autor nebo průkopník něčeho významného a široce poptávaného. Ale nejen o něj. Kvalitní žádané zboží nebo služba, když je dobře právně ochráněné před vykrádáním nebo jiným zneužitím, může být naším státem například exportováno a přinášet mu veliké zisky. Při vykrádání, kterému není bráněno, pak jsme poškozováni vlastně my všichni občané naší země. O jednom takovém typickém příkladu, a to velmi významném, je můj rozhovor s advokátkou JUDr. Blankou Schöblovou, zkušenou právničkou, která se na tuto problematiku věci specializuje už mnoho let.

O co zde konkrétně jde?

Letos v únoru uplyne přesně třicet let od prvního kurzu soft skills nové generace v naší zemi. Kurz se uskutečnil pod hlavičkou ČSVTS v roce 1983 na Ekonomické fakultě dnešní VŠB – Technické univerzity, byl určen aspirantům na titul CSc., tj. dnes by se řeklo doktorandům. Jmenoval se „Kurz rychlého čtení a technik duševní práce“. Zkráceně „Rychločtení“. Třicet let se s věděním a objevy autora tohoto kurzu Davida Grubera nezachází tak, jak by se správně mělo – ke škodě nás všech. Třicet let je dost dlouhá doba, aby se veřejnost konečně dozvěděla řadu důležitých věcí, které nejspíše ani netuší.

Jde tedy o případ Davida Grubera. Je to jeden z našich nejúspěšnějších spisovatelů - autor více než padesáti populárně naučných knížek, kterých se prodalo celkem více než milion výtisků. Dále autor čtyř průkopnických televizních vzdělávacích seriálů – o rychlém čtení a dalších soft skills, o hospodaření s časem a využití osobních počítačů, o dalších metodách lidské duševní práce s informacemi a o správné komunikaci. Nejde jen o to, kolik nového užitečného, ba nezbytného pro všechny duševně pracující lidi zde David Gruber objevil a kolik toho ví. Jde hlavně o to, že to umí strhujícím způsobem pedagogicky podat a mimořádně účinně naučit druhé; coby lektor soft skills a kouč rozvoje osobnosti. Byla jsem více než sto hodin jeho žačkou a další desítky hodin jsem strávila podrobným studiem materiálů o něm – článků, recenzí, nezávislých ohlasů, přímých rozhovorů s jeho žáky. Věřte mi, nemohu si vzhledem ke své profesi dovolit mluvit do větru, takže mé další vývody budou skutečně vážit každé slovo s maximální pečlivostí.

Širší veřejností je Ing. David Gruber vnímán nejspíše jako „...pilný autor, lektor a kouč, který asi někdy před lety, jako jeden z prvních u nás, pochytil něco ze západního know-how o soft skills, navštívil zahraniční kurzy, pečlivě nastudoval literaturu a je jejím oblíbeným kreativním interpretem...“ Je tomu tak nebo ne?

Mnoho z toho je pravda, ale není to všechno. Rozhodně není pravda, že David Gruber na začátku své kariéry něco pochycoval ze západního know-how o soft skills nebo navštěvoval zahraniční kurzy. Ing. David Gruber je jistě mj. i špičkovým interpretem a strhujícím lektorem. Klíčové však je, že dlouhá léta žádný kurz soft skills nemohl navštívit, protože přes železnou oponu se coby nestraník nikdy pracovně nemohl dostat. Se západními kolegy nemohl ani telefonovat. Takže – své kurzy soft skills a rozvoje osobnosti (jejichž součástí je i jeho metoda rychlého čtení a dalších soft skills) si od píky sestavil sám. Je jejich autorem. Stejně tak je v měřítku ČR a bývalé ČSFR autorem profese nezávislého lektora, poradce, trenéra, kouče rozvoje osobnosti. Ve světovém měřítku je pak prvním lektorem tzv. multimetodických kurzů. Multimetodické kurzy se od všech ostatních běžných metodických kurzů (tj. kurzů, které učí podle nějakých metod) liší asi tak, jako se užitečnost počítačů a chytrých telefonů propojených s internetem, tiskárnou, kopírkou a skenerem liší od klasických mechanických psacích strojů a papírových sešitů s tužkou nebo propisovačkou. Multimetody jsou o celou generaci vyspělejší než metody.

Můžete to blíže vysvětlit – multimetodický kurz, to zní čtenářům nezvykle...

Telegraficky řečeno: Zatímco v běžných kurzech soft skills, našich i zahraničních, se účastník může dozvědět řešení určitého limitovaného okruhu svých problémů a výzev, multimetodický kurz dává účastníkovi účinný a snadno osvojitelný nástroj, jak si odvodit všechny potřebné metody – a jak si z nich ušít optimální mix sobě samému na míru. Jeden dvoudenní kurz vedený Davidem Gruberem, kde se učí jeho multimetodám, může tedy pozornému účastníkovi dát více než několik desítek kurzů soft skills vedených klasicky – tedy podle metod, s osvojovanými metodami. Je to ohromná úspora času pro účastníky. Nebojím se tohoto srovnání: V kurzech s metodami dostanou účastníci mechanický psací stroj; pravda, mnohdy krásný barevný, přepychově zabalený a s anglickými popisky, nicméně stále jen mechanický psací stroj; v Gruberově multimetodickém kurzu dostanou nejmodernější notebook spojený s tiskárnou, kopírkou a skenerem, plus chytrý mobil se všemi představitelnými moderními funkcemi. Každý myslící účastník, pokud není předem negativně zaujatý, to na Gruberově kurzu cítí. Proto jsou ohlasy jeho žáků tak superlativní, že to nezasvěcenému člověku připadá až přepjaté. Proto jsou kurzy Davida Grubera pro mnohé jejich účastníky začátkem přátelství učitele a žáka na celý život.

Proč by byli účastníci Gruberových kurzů předem negativně zaujatí?

To je právě jádro věci. Někteří negativně zaujatí jsou, bohužel jich přibývá, zejména v mladé generaci pod 35 let. Na vině je klamavá reklama některých Gruberových rádoby konkurentů. Tito rádoby konkurenti zneužívají toho, že mladší generace si už nepamatuje Gruberovy průkopnické televizní seriály, knížky, dlouhé fronty na jeho originální jedinečné kurzy – a tito rádoby konkurenti se snaží o tom před naší mladší generací mlčet. Snaží se nechat mladou generaci v dojmu, že David Gruber není průkopníkem, ale pouze jedním z pokračovatelů kohosi jiného, snad zahraničního. Snaží se mladší generaci zatajit skutečnost, že na území České republiky David Gruber v tom, čemu učí, skutečné konkurenty nemá. Konkurovat si navzájem totiž mohou jednotliví interpreti, ne však interpret s proslaveným průkopníkem.

Leckde na internetu můžeme vidět propagaci stovek větších či menších vzdělávacích firem nebo jednotlivců podnikajících coby „nezávislý lektor“. Názvy, témata jejich kurzů mohou být podobné těm, které David Gruber poprvé přivedl na náš trh – zrychlené učení, rychlé, racionální nebo inteligentní čtení, time management, metodika zrychleného studia angličtiny, koncentrace, paměť, tvořivost, zvládání prokrastinace, mimoslovní komunikace, vyjednávací techniky, prezentační a komunikační dovednosti, obsahová rétorika a řada dalších – souhrnně nazývaných kurzy soft skills nebo „kurzy rozvoje osobnosti“. Nepopírám, že řada z těchto nezávislých lektorů je velmi inteligentních, schopných, zdatných, že mohli v detailech vytvořit řadu poznatků, které takto přesně konkrétně David Gruber ve svém učebním portfoliu nemá. David Gruber také má mezi svými pokračovateli řadu přátel, kterých si váží a s úctou cení.

Nicméně hodnotově – co je jakékoliv pokračovatelství proti průkopnickému originálu!

Takový nějaký pokračující lektor nebo kouč začal svou profesionální dráhu až po roce 1989 – tedy v době, kdy už několik let David Gruber tato témata sólově tržně proslavoval a vyvolával po celé zemi mohutnou poptávku. Takový pokračovatel by neměl v zákaznické veřejnosti vyvolávat pocit, že je někým „vedle Davida Grubera“. Někým vyvolávajícím u zákazníka dojem, že si jej může zákazník zvolit coby dodavatele vzdělávacích služeb místo Davida Grubera. Pokračovatel musí dbát na to, aby zákaznické veřejnosti bylo jasné, že je někým, kdo v dané tématice, v daném oboru a v dané profesi působí „po Davidu Gruberovi“, působí v jeho „grubrovském“ oboru, profesi, v grubrovské vzdělávací službě. Veze se na Gruberem vyvolané poptávce.

Pokud chce nějaký personalita v ČR uspořádat ve své firmě školení soft skills, efektivního čtení a učení apod. a začne hledat česky mluvícího dodavatele, měl by zaregistrovat Davida Grubera jako prvního bezkonkurenčního poskytovatele. Ovšem poté už by neměl připadnout na myšlenku typu „no dobře, to je tedy asi jeden z mnoha, tak se ještě podíváme, zda to nenabízí někdo jiný srovnatelný, a vybereme si třeba někoho z těch jiných nabízitelů“. Pokud v tom personalistovi nějaká reklama nebo propagace takovou myšlenku vyvolala, s největší pravděpodobností jde o nezákonnou nekalou soutěž. Ne z viny toho personalisty, ale z viny toho rádoby konkurenčního nabízitele.

Vůbec se Davidu Gruberovi nedivím, že si na takovýto nezákonný stav tu a onde stěžuje. Znehodnocuje to totiž jeho průkopnickou proslavovatelskou práci, která je vždy mnohonásobně náročnější a riskantnější než práce pokračovatele.

V ideálním případě by to měl být jiný letor na našem trhu lektorem akreditovaným nebo certifikovaným Davidem Gruberem; lektor učící s Gruberovou licencí. Nelze jistě chtít, aby vše v našem životě bylo ideální. Takže je zde prostor i pro lektory, kteří nejsou Gruberem certifikovaní. Nicméně z celé jejich prezentace na veřejnosti by mělo být zřejmé, že jsou si vědomi, v koho oboru a profesi pracují, kdo je jejich největším vzorem a nejrespektovanější osobností. Tak jako třeba fyzici zabývající se teorií relativity ctí Einsteina, horolezci ctí Hillaryho s Tenzingem, polárníci ctí Amundsena se Scottem, kybernetici Norberta Wienera, psychoanalytici Sigmunda Freuda, didaktici Komenského, polarografové Heyrovského, jako čeští prezidenti ctí Masaryka. Tak by měli čeští lektoři, kouči, trenéři rozvoje osobnosti pojímat Davida Grubera.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad neúcty lektorů-pokračovatelů k českému zakladateli Davidu Gruberovi?

Ano, jeden z řady mohu. Gruberovo duševní vlastnictví je ze všech soft skills nejvýraznější ke kurzům zrychlování čtení a studia za současné lepší chápavosti, lepšího vystižení podstaty, lepšího odlišení zrna od plev. Tato vzdělávací služba se za uplynulých třicet let Gruberova pedagogického působení nejčastěji nazývala „kurz rychlého čtení (=rychločtení)“, ale také „kurz rychlého čtení a technik duševní práce“, dále bylo v názvech a popiscích tohoto stále se vyvíjejícího kurzu používáno synonym jako „racionální čtení“, „inteligentní čtení“, „rychlostudium“ – šlo prostě o celou paletu strategií rychlého čtení, rychlostudia a práce s textovými informacemi.

Podle práva platného v této zemi je nepřípustné, aby potenciální zájemce o tržní kurz v naší zemi po zadání nějakého z výše uvedených výrazů do internetového vyhledávače (Google, Seznam apod.) našel i jiného poskytovatele než je David Gruber. Aby si zákazník vytvořil představu, že si může vybírat, zda nastuduje z nabízených pomůcek jako samouk nebo půjde docházkově na „Gruberovo rychlé čtení“ nebo na „rychlé čtení někoho jiného“.

Copak byl David Gruber prvním člověkem, který na území ČR použil pro kurz název „rychlé čtení“?

Pro tržní kurz ano, použil to veřejně jako první. Pro knihu, časopisecký článek bylo u nás i pár neproslavených uživatelů tohoto termínu před ním. Nelze spravedlivě podmiňovat průkopnictví požadavkem, že nikdo nesmí určitý pojem dříve než průkopník ním vyslovit nebo publikovat. Nejde o to, kdo něco poprvé veřejně napsal či vyslovil. ale kdo jako první proslavil, kdo jako první vyvolal velkou veřejnou poptávku, kdo si jako první udělal dobré jméno, goodwill, tržní pozici. A to byl a je David Gruber – natolik jednoznačně, dlouhodobě, intenzivně a bez cizí pomoci, že výrazněji si to snad ani nelze představit. Opakuji, že nad mnoha dokumenty o tomto jeho proslavovacím prvenství jsem strávila mnoho hodin práce.

Právě pro vyvolavatele poptávky jsou pak daný pojem, výrobek, služba příznačné. A ona příznačnost je určitý druh duševního vlastnictví. Tak jako pánové Smoljak a Svěrák jistě nebyli úplně první v naší zemi, kteří vyslovili jméno „Jára Cimrman“. Ale proslavili jej jako postavu divadelních her a poté i filmů. Se zlou by se potázal, kdo by bez jejich svolení chtěl hrát nějakou svou byť novou hru nebo natáčet nový film o „jejich“ Járovi Cimrmanovi. Naprosto analogicky to platí o lidech a pojmech „J. K. Rowlingová“ a „Harry Potter“, „Zdeněk Miler“ a „krteček“. A samozřejmě – „David Gruber“ a „rychlé čtení“ či „techniky duševní práce“ (= soft skills nejvyšší generace).

Pořád nevidím ale ty vámi zmiňované „obrovské peníze pro nás všechny“, když budeme Gruberovo prvenství a příznačné kurzy úzkostlivě chránit...

Zahraniční průkopníci, kteří vymysleli něco nového v jedné úzké dílčí oblasti Gruberova učebního portfolia (například v time managementu), a k tomu ještě dnes už zastaralým způsobem „metod“, mají mnohdy celosvětově rozšířené vzdělávací firmy s miliardovými obraty. Tohleto v mnohem větším měřítku by mohli mít šiřitelé Gruberových multimetodických kurzů. Nejvíce by si vydělali jeho certifikovaní lektoři, kteří by byli schopní vést jeho multimetodické kurzy v jeho licenci v anglickém jazyce po celém nejvyspělejším světě. Kdyby takovíto šikovní čeští přednašeči a koučové vynaložili na legální lektorský trénink a legální získání licence u Davida Grubera byť jen desetinu té vynalézavosti, kterou nyní vynakládají na různé obcházení jeho prvenství a klamání zákaznické veřejnosti, měli by jistě stonásobné zisky. A z daní z těchto zisků by mohla úžasně bohatnout i naše země.

Zatím nebohatne, nevzkvétá, jak pravdivě řekl jeden z našich prezidentů. A to je velká škoda.

Autor: Tomas Bartak | úterý 5.2.2013 11:32 | karma článku: 19.77 | přečteno: 1059x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Martina Studzinská

Vážená profese

Poslední dobou se hodně píše o tom, že školy stárnou. Průměrný věk učitele je přibližně kolem padesátky. Mladí se do školství příliš nehrnou. Není divu, jejich pracovní podmínky nejsou právě nejluxusnější. Jak tomu bývalo dřív?

15.2.2019 v 21:01 | Karma článku: 10.35 | Přečteno: 234 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Život sám to vždy zařídí nejlíp

Asi každý zažil dobu, kdy ho život více či méně drtil. Když se za tím člověk ohlédne zpět, s prožitou zkušeností, může pochopit, co mu to „drcení“ dalo.

15.2.2019 v 20:42 | Karma článku: 10.46 | Přečteno: 145 | Diskuse

Pavel Vrba

Zaplať, nebo se to všichni dozvědí

Dnešní den začal jako každý jiný. Tedy až do doby, kdy mi jeden známý oznámil, že se dostal do svízelné situace. Obdržel totiž informaci, že je sledovaný a pokud nezaplatí, všichni se dozvědí, choulostivé informace i intimní.

15.2.2019 v 18:50 | Karma článku: 21.60 | Přečteno: 1016 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Mám se naprosto skvěle

Pravoslavná víra není vůbec fanatická. Ani si nevzpomenu, zda jsem viděla někoho, kdo by se bál ďábla. Řekové si drží svoje rodinné tradice a svoji víru. A ta je zřejmě zachránila od lidského bankrotu, který v Řecku ještě nenastal

15.2.2019 v 15:49 | Karma článku: 19.29 | Přečteno: 600 | Diskuse

Petr Omelka

O jedné "multikulturní " Vietnamce

Tradice jsou úžasné a díky nim se nám zachovaly skvělé věci. Není ale tradice, jako tradice a také přístup k nim bývá rozdílný.

15.2.2019 v 14:38 | Karma článku: 25.29 | Přečteno: 1191 | Diskuse
Počet článků 6 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2440
Mojí profesí je svět podnikání. Zajímám se o světovou architekturu, přírodní krásu, společenské chování, cestovaní. Jsem zakladatelem společnosti ZELENÉ KOLO.

Najdete na iDNES.cz